Tôi phát hiện đường ống cấp nước vào nhà tôi bị vỡ, tôi phải làm thế nào?

60

Khi thấy các điểm bị xì vỡ đường ống cấp nước trên hè hoặc các điểm chảy trên hệ thống cấp nước vào hộ dân, khách hàng hãy gọi điện đến số điện thoại đã được in trên Hóa đơn tiền nước, đơn vị quản lý địa bàn sẽ cử người trực tiếp đến kiểm tra thực tế và giải quyết theo đúng quy định hiện hành.